Så kom den!

29/08/2012 § 2 kommentarer

– Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri (byggeriets digitalisering, DTU

Her er et lille resume med de gevinster der vil være ved en implementering af bl.a. BIM platforme – ganske interessant læsning.

Billede

Så er vi fuld gang igen efter en fantast

06/08/2012 § Skriv en kommentar

Så er vi fuld gang igen efter en fantastisk ferie! godt det også regner i dag… 🙂

Strategisk udvikling lavet af branchen, for branchen og til branchen!

22/09/2011 § Skriv en kommentar


Vi er tre studerende ved Aalborg Universitet, som læser Cand. Scient. Techn. med speciale i byggeledelse. Vi er ved at skrive vores kandidatspeciale omhandlende byggebranchens brug af strategiske værktøjer, modeller og teorier. Specialet bliver skrevet på brancheniveau, og vores initierende problem er:

Mangler den danske byggebranche, herunder med fokus på små og mellemstore entreprenørvirksomheder, omstillingsparathed for at imødekomme byggebranchens dynamiske marked?

Problemstillingen påpeger, at byggebranchen er for konservativt indstillet over for ændringer, samt sætter fokus på kompleksiteten i at lave en strategi til et dynamisk marked, hvor den tilgængelige litteratur og teori er baseret hovedsageligt på produktionsvirksomheder, som opererer i et nogenlunde stabilt marked.
Vi har taget udgangspunkt i et tidligere projekt, hvor vi i samarbejde med en mellemstor tømrervirksomhed i Nordjylland fandt ud af, at de ikke havde en holdbar strategi. Herefter udarbejdede vi en strategi ud fra den undervisning og den teori, vi havde til rådighed. Problemet med dette var, at litteraturen, vi kunne finde ikke henvendte sig direkte til byggebranchen, hvorfor det var svært at tilpasse denne til branchen. Så for en lille eller mellemstor virksomhed i byggebranchen kan det være kompliceret og uoverskueligt at gå i gang med at udvikle en brugbar strategisk plan for virksomheden. Konsekvensen af dette er, at de fleste afholder sig fra dette og kun har noget nedfældet på papir, som kan hives frem på opfordring, og ikke bliver brugt aktivt som et værktøj, der skal sikre virksomhedens konkurrenceevne i fremtiden. Dette medmedvirker yderligere til problemstillingen om, at lederne i disse virksomheder kommer til at virke som ”brandslukkere”, i stedet for at have en strategisk beredskabsplan i tilfælde af ændringer, som er uundgåelige i byggebranchens dynamiske marked. Dertil skal det nævnes, at den/de strategiske modeller og teorier, som vi stiftede bekendtskab med, er meget statiske, dvs. de giver kun et øjebliksbillede af situationen i virksomheden og af markedssituationen.

Det vi gerne vil opnå med dette speciale er, at gøre begrebet ”strategi” mere spiseligt for ledere i små og mellemstore virksomheder i byggebranchen, samt at gøre den tilgængelige teori mere relevant for byggebranchen, altså se om det er muligt at gøre modellerne og teorierne mere dynamiske. Dette skal vi bruge jeres hjælp til. Vi vil gerne i kontakt med små og mellemstore virksomheder, som finder dette interessant. Både virksomheder som føler de ved en masse om emnet, men også virksomheder som ikke har stiftet bekendtskab med strategisk planlægning, men som kunne se mulighederne i det. Nøglepunkterne i dialogen vil omhandle:

  • Simplificere modeller og teori, der øger brugbarheden.
  • Nedbringe de økonomiske omkostninger vedrørende strategisk planlægning.
  • Øge omstillingsparatheden i virksomheden.
  • Skabe proaktive ledere og ikke ”brandslukkere”.

Kort sagt, pointen med at starte denne dialog imellem parterne i branchen og os som projektgruppen er, at skabe et redskab, der optimerer processerne for den strategiske parathed, som på sigt vises på bundlinjen.
Håber dette indlæg fanger jeres interesse, og at I har lyst til at medvirke i dette. I første omgang ved at svare på et indledende spørgeskema, som vi sender ud, og senere hvis interessen er til det, vil vi arrangere en workshop. Vi vil selvfølgelig gerne svare på mere dybtgående spørgsmål. Dette kan ske enten telefonisk eller pr. mail. Er interessen til stede, vil der komme et yderligere indlæg som opfølgning på dette.

Mvh.
Thomas Dahl                        Martin Schmith                                   Peter Zeuner
23480560                               61704006                                              21707948
tdahl10@student.aau.dk    mschmi10@student.aau.dk            pzeune10@student.aau.dk

BIM’s fulde potentiale

19/08/2011 § Skriv en kommentar

Man skal ikke læse mange publikationer, internetforums eller blogs (selv denne), før man finder mange med den holdning: ”BIM (Building Information Modeling) har et kæmpe potentiale”. Den har revolutioneret byggebranchen og gjort, at alle, der vil opfattes som en seriøs partner i byggeriets værdikæde, er nød til at forholde sig til BIM. I Danmark er det hovedsageligt rådgiverne, der har taget det til sig, men entreprenørerne er nu også ved at få øjnene op for mulighederne. Og når BIM spredes gennem værdikæden, begynder flere og flere af byggeriets aktører at kunne benytte det digitale setup, og derved øge indtjeningen på bundlinjen – læs Rene’s indlæg om ”Materialeleverandørens mange muligheder…” fra den 29. juni. Resultatet af det digitale samarbejde og setup ender ud med: Et byggeri af bedre kvalitet til færre penge.

Men der er lang tid til, at BIM’s fulde potentiale er opnået. Hvis man betragter en byggeproces, indgår BIM hovedsageligt kun fra byggeriets designfaser til udførelsesfasen. Men hvad med brugsfasen? Her udpeges ofte en driftsherre til styre og koordinere drift og vedligeholdelsen (D&V) af bygningen, hvilket også kaldes Facility Management (FM). Se evt. følgende video om FM.

http://www.dfm-net.dk/index.asp?page_id=410

 

Anvendelsen af BIM-modellen i byggeprocessen

 

BIM og FM integreret er oplagt, idet man udnytter BIM-modellens informationer – netop som det er udtænkt – og får et visuelt digitalt setup til at håndtere FM. Dette kan give en effektiv ledelse af FM og store besparelser for virksomheden. Eksempler på, hvad BIM kan gøre for FM, kunne være:

1)    Drifts- og vedligeholdelsesforvaltning: Her kan BIM-modellens information om D&V, som er tilgået BIM-modellen under design- og projekteringsfaserne samt udførelsesfasen, benyttes:

  1. Drift: Her kan bygningens installationer kobles sammen med BIM-modellen, så det visuelt kan ses, hvordan bygningen performer – f.eks. i forhold til energiforbrug eller ventilation. Derved fås et brugbart redskab til at kunne optimere anvendelsen af bygningen, så den bliver så effektivt som muligt.
  2. Vedligeholdelse: Her kan BIM-modellens informationer om vedligeholdelsen udtrækkes. Dette kunne f.eks. være frekvensen for vedligeholdelsen af de forskellige bygningsdele eller -komponenter eller mængderne og derved en økonomisk overslag ved en renovering eller lignende.

2)    Arealforvaltning: Her kan BIM-modellen anvendes til få et overblik over, hvilke lokaler der er ledige, og hvilke der er udlejet. Derved kan man hurtigt finde ud af, om den givne lejesituation giver under- eller overskud.

3)    Ovenstående eksempler viser, hvad BIM kan gøre for FM i virksomhedens interesse. Men BIM-modellen vil også kunne benyttes af andre, når bygningen er taget i brug. Et eksempel er i tilfælde af brand og redningsmandskabet rykker ud. Vha. af BIM-modellen kan redningsmandskabet f.eks. visuelt se, hvor det brander, hvordan tilkørselsforholdene er, hvor langt røgen har spredt sig samt hvor de aktive brandsikringstiltag er placeret, og om de er udløst. Resultatet skulle gerne være en hurtigere og mere effektiv brandslukning, der i sidste ende redder flere menneskeliv.

Ovenstående er kun et lille udpluk af mulighederne som BIM sammen med FM kan blive til – potentialet er stort. Det er muligt at se film om, hvad BIM kan gøre for FM på følgende link:

http://www.bimbyen.dk/tv/tags/fm

Alt lyder godt, men hvad kræver det at implementere BIM i FM? Det kræver i hvert fald et større fokus på området, så fordelene bliver synliggjorte for virksomhederne. Derudover kræver det, at virksomhederne bliver bevidste om, hvordan de vil styre FM og hvilke dele af FM, der giver værdi for virksomheden at koble sammen med BIM-modellen. Sidstnævnte proces kan ske i dialog med et rådgivningsfirma. Vigtigt er det dog, at denne viden skal videregives inden BIM-modellen modelleres, så grundlaget for informationsflowet kan gennemtænkes fra start. Herved bliver evt. ekstra udgifterne til indtastning af FM-data i BIM-modellen så minimale som mulige, hvis det overhovedet er en ekstra udgift. Ved et byggeprojekt skal rådgiverne i hvert fald forholde sig til D&V under design- og projekteringsfaserne og har derfor informationer – blot ikke i BIM-modellen.

BIM-potentialet er stort. Ved at BIM-modellens informationer også bruges til at håndtere FM er der ikke langt fra, at BIM er en del af hele livscyklussen af et byggeri. Resultatet af dette: Store besvarelser for bygherren og virksomhederne.

Underviser

Center for Byggeri & Business, UCN

Simon Andreas Arnbjerg

Interessant diskussion – hvorfor vente til 2020 med “ambitiøse” energikrav..

01/08/2011 § Skriv en kommentar

Eller er passivhus, passivhus + eller nulenergi – eller andre tilsvarende standarder egentlig ambitiøse eller bare sund fornuft?

Følg diskusionen på LinkedIN – på dette link

http://linkd.in/ofqTcb

René

Faldt lige over “BIM the movie”

02/07/2011 § Skriv en kommentar

Video der viser hvad BIM!

er uden alt for meget teknik…og software fokus..

Videoen er lavet af http://www.BIMbyen.dk – super site med alt muligt om BIM.

Vico Software – 5D BIM for dummies

02/07/2011 § Skriv en kommentar

En rigtig fin demonstration af hvordan teknologier kan bruges i byggebranchen.

Materialeleverandørens mange muligheder…

29/06/2011 § 2 kommentarer

Materialeleverandørens mange muligheder for øget indtjening i et digitalt setup.

I en “klassisk” betragtning af byggeriets værdikæde udgør materialeleverandørens (ML) setup et væsentligt element for byggeriets tilblivelse og i særdeleshed er ML´s leverancer af stor betydning for vigtige faktorer som byggeriets kvalitet og aflevering til tiden. For den enkelte bygherre, og den primære kunde i denne sammenhæng, er det derfor helt essentielt at ML har styr på kvalitet og leveringstider således det færdige byggeri lever op til bygherrens forventninger.

Faktorer som kan hjælpes på vej i fremtidens byggebranche hvor teknologien herunder Building information model (BIM) i et noget trægt omfang er på vej til at blive implementeret men som går næsten helt i stå når vi kommer til ML. En aktørgruppe som i dansk byggeri syntes helt at forpasser de mange muligheder der ligger i at deltage i et digitalt setup, hvilket i fremtiden kan resultere i en negativ bundlinje.

Lad os prøve at betragte de muligheder ML har for øget indtjening blot ved at kunne håndtere “på et relativt lavt kompetenceniveau” den teknologi der er på vej i byggebranchen.

Illustration af byggeriets komplekse værdikæde system

– lad os prøve at betragte de teknologiske muligheder ML har i første omgang for overhovedet at komme i betragtning til at få placeret leverandørens materialer i et byggeri og derved opnå et salg.

De fleste der sidder og projektere rundt omkring i kongeriget Danmark – kender til de ofte hyppige besøg fra salgskonsulenter fra div. ML – nogle mere salgsaggressive end andre :-).

Problemstillingen er her er at salgskonsulenterne ofte ses som et irriterende og forstyrrende element ude i virksomhederne, som der bestemt ikke er tid til (det sker dog også at de er meget velkommen når det virkelig brænder på).

ML´s incitament til at sende salgskonsulenterne er naturligvis at forsøge at få Bygningskonstruktør (BK) /arkitekter (Ark) /ingeniør (Ing.) til at bruge deres produkter i de projekter som de arbejder på og kommer til at arbejde med!

Her kommer den første mulighed for øget indtjening for ML – nemlig at gå fra et irritationsmoment for BK/ark/ing til at blive en helt central “hjælper” i projekteringen. En hjælp der kommer i form af levering af de intelligente “byggeklodser” som BK/ark/ing skal bruge til at projektere med – BIM objekter

Ved at give BK/ark/ing BIM objekterne – således de selv er fri for at skulle bruge uhensigtsmæssigt meget tid på, at udarbejde disse selv – er sandsynligheden for at de anvender de af ML leverede objekter meget stor, og derved kommer ML langt nemmere i betragtning som leverandør når huset skal bygges. (1. Nemmere salg)

Når BIM objekter bliver brugt vil der være et helt centralt kvalitetsmæssigt løft for ML – nemlig at BIM objekterne og derved produkterne bliver anvendt optimalt som følge af den parametri der kan kobles på et BIM objekt. Samtidig sikres det, at alle produktdata er tilgængelig hos alle involverede aktører i projektet – da alle data følger BIM modellen. (2. Bedre kommunikation i projekterings- og udførelsesforløbet)

4 muligheder for øget indtjening

Når projekterne sendes i udbud til div. entreprenører – sendes projekterne ofte videre til ML, som bruger en del tid på at analyser, gennemskue og opmåle projektet. Tid som kan effektiviseres væk ved brug af BIM, da de tidligere leverede objekter nemt kan trækkes ud af databasen, hvor typer, farver, overflader, kvalitet, special tilpasset produkter osv. fremgår – samtidigt sikres der at der altid regnes på den korrekte mængde produkter. (3. Effektivisering af udbud)

Når projektet vindes! vil data fra BIM modellen kunne indgå i ML produktionssystemer f.eks. CRM, ERP, SAPP osv. hvilket vil kunne optimere internt i ML´s kommunikation mellem “front-office og Back-office” – dernæst kan BIM databasen bruges videre i ML´s værdikæde til f.eks. angivelse af nødvendig leverance af råvare. (4. Produktionsoptimering)

1. salg

2 Bedre kommunikation i projekterings- og udførelsesforløbet

3. Effektivisering af udbud

4. Produktionsoptimering

Det kan være svært at forstå de mange ML ´ers passivitet, vil skynde mig lige at nævne at der er nogle stykker som har set lyset!. Men fakta er at ML i statens intentioner helt tilbage i 2003 og frem til nu er en overset aktør i statens strategi om implementering af Det Digitale Byggeri (DDB). Jeg tror dog selv, at ML snart får øjnene op for de økonomiske gevinster der er forbundet med DDB hvilket helt naturligt vil være en driver for mange materialeleverandører.

Kan materialeleverandører være nøgle til forandringen af den Danske byggebranche? – eller hvor stor betydning har de for at få Det Digitale Byggeri til at blive en succes?


Ny spændende Blog om BIM Tools…

06/06/2011 § Skriv en kommentar

Så har Nevo Alon fået gang i sin blog om BIM Tools – som jo er et af de vigtige parameter i en forandring af den danske byggebranche, følg bloggen her

http://nevoalon.wordpress.com/

/René

De Digitale Dage er i fuld gang…

14/04/2011 § Skriv en kommentar

De digitale dage er i fuld gang med masser af dygtige og super motiveret studerende og elever

følge dagene på denne blog der opdateres minut for minut med videoer osv.

http://dedigitaledage.wordpress.com/

/René